INFO CORNER

Here you will find general information about obtaining a student visa, information differing in origin country (if the information does not appear here, ask us, we have our legal assistents!)

Gimcana del Gòtic

Descarrega l’app de GeoCats per jugar a la ruta!
Download the GeoCats app to play!

Busca l’app de GeoCats a la teva App Store o fes clic a la icona a baix

Busca l’app de GeoCats a la Play Store o fes clic a la icona a baix

Instruccions
Instructions

 • Còpia el codi que vas rebre en la teva safata d’entrada d’e-mail i pega-ho en l’app de GeoCats, en l’opció “Eventos a medida – Juego teambuilding”.

 • Completa la primera tasca de la ruta per a desbloquejar totes les altres
 • Tens fins a les 21.00 del dia en què vas activar el codi per a finalitzar la ruta. Si no l’acabes, podràs sol·licitar un nou codi l’endemà i jugar una altra vegada. L’activitat acaba el dissabte, 11 de maig.
 • Hi haurà nous codis disponibles en els tres idiomes de la ruta de 9 a 11 de maig.
 • És molt important donar tots els permisos (localització, foto, notificacions, emmagatzematge) per a que l’app funcioni correctament.
 • Pots fer els reptes en qualsevol ordre.
 • Si vols continuar en un altre dispositiu, no hi ha cap problema! Simplement, tanca sessió al joc i després utilitza el mateix codi per entrar amb un altre dispositiu.
 • Copia el código que recibiste en tu bandeja de entrada de e-mail y pégalo en la app de GeoCats, en la opción “Eventos a medida – Juego teambuilding”.
 • Completa la primera tarea de la ruta para desbloquear todas las demás
 • Tienes hasta las 21:00 del día en que activaste el código para finalizar la ruta. Si no la terminas, podrás solicitar un nuevo código al día siguiente y jugar otra vez. La actividad termina el sábado, 11 de mayo.
 • Habrá nuevos códigos disponibles en los tres idiomas de la ruta de 9 a 11 de mayo.
 • Es muy importante dar todos los permisos (localización, foto, notificaciones, almacenamiento) para que la app funcione correctamente.
 • Puedes hacer los retos en cualquier orden.
 • Si quieres continuar en otro dispositivo, ¡no hay problema! Simplemente cierra sesión en el juego y luego usa el mismo código para entrar con otro dispositivo.

 • Copy the code you received in your e-mail inbox and paste it in the GeoCats app, in the “Eventos a medida – Juego teambuilding” option.
 • Complete the first task of the route to unlock all the others.
 • You have until 21:00 on the day you activated the code to finish the route. If you don’t finish it, you can request a new code the next day and play again. The activity ends on Saturday, May 11.
 • New codes will be available in the three languages of the route from May 9 to 11.
 • It is very important to give all the permissions (location, photo, notification, storage) for the app to work correctly.
 • You can do challenges in any order.
 • If you want to continue on another device – no problems! Just log out from the game and then use the same code to enter with another device.

Organitzadors
Organizers

Ruta creada pel professor Lluís Pérez. Aplicació desenvolupada per GeoCats
Route created by teacher Lluís Pérez. App developed by GeoCats

Cabaret Bcnlip a les Festes del Gòtic! No t’ho perdis!
Cabaret Bcnlip at the Gothic Quarter Festivities! Don’t miss it!

Programació: Escenari Plaça Duc de Medinaceli
Program: Plaça Duc de Medinaceli stage

Follow us on: